duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2808ha
Intravilan: 276 ha
Extravilan: 2532 ha
Populatie: 1700
Gospodarii: 909
Nr. locuinte: 620
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1


Numele localitatilor aflate in administratie:
Pogoneşti, Polocin, Belceşti
Asezarea geografica:
Comuna este aşezată în partea de sud-est a judeţului Vaslui, în bazinul hidrografic inferior al râului Tutora, Podişul Central Moldovenesc, încadrându-se în subunitatea acestuia denumită Colinele Tutovei
La o distanţă de 65 km faţă de Municipiul Vaslui şi 15 km faţă de Municipiul Bârlad.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Morărit
Prepararea furajelor.
Activitati economice principale:
Agricultură
Creșterea animalelor.
Obiective turistice:
Muzeul sătesc "Casa Răzaş
Situl arhelogic de la Polocin.
Evenimente locale:
Ziua comunei Pogonești - 21 mai
Hramul bisericii la 6 decembrie de Sfântul Nicolae.
Facilitati oferite investitorilor:
Infrastructură rutieră (șosea asfaltică cu acces în DN 11 A și DE 581)
Telefonie fixă și mobilă
Acces la calea ferată la o distanță de 5 km.

Proiecte de investitii:
Asfaltarea drumului judeţean 243 A până la drumul european 584
Asfaltarea drumurilor săteşti şi comunale
Alimentarea cu apă potabilă a satului Belceşti
Construirea unui cămin cultural sau a unei săli de sport
Aducţiune de gaz metan pentru populaţie
Construirea unui parc eolian
Canalizare şi staţie de epurare a apelor menajere
Construirea unei noi grădiniţe de copii
Extinderea şcolii cu clasele I-VIII cu un număr de 4 săli de clasă
Alimentarea cu apă potabilă a satului Pogoneşti
Construire pod beton armat peste Râul Tutora.